Головна

Увага! Конференція відбудеться            25.02. 2018.  Програма конференції

Про конференцію

Студентська конференція «Перший крок у науку» – це конференція для студентів молодших курсів.

Досвід виступу на конференції безсумнівно буде корисним для підготовки до майбутніх наукових конференцій. Ми чекаємо, що конференцію відвідають не тільки доповідачі, але й інші студенти, що дозволить їм розширити науковий кругозір.
Завдання конференції
-Формування зацікавленості молоді до наукової роботи;
– Підготовка талановитої молоді до подальшої наукової роботи;
– Підготовка молоді до участі у наукових конференціях;
– Формування уявлень студентів про напрямки наукової роботи, що проводиться кафедрами СумДУ.
Робота конференції планується за такими напрямами:
• Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної медицини.
• Біофізика та харчові технології.
• Держава і право.
• Математика. Математична фізика. Комп’ютерні науки.
• Нанотехнології. Тонкі плівки. Матеріалознавство.
• Оптика. Електроніка. Інформаційні технології.
• Суспільство. Економіка. Управління.
• Сучасні медіатехнології.
• Сучасні технології промислового виробництва.
• Технічна фізика. Транспорт. Енергетика.
• Фізика Всесвіту. Ядерна фізика.
• Філологія у сучасному суспільстві.
• Хімія сучасності.